حسین (ع) امامی است که آوازه آزادی و آزادمردی وی نه تنها مسلمانان و شیعیان را که حتی پیروان سایر ادیان و مذاهب را نیز شیفته و مجذوب خود می سازد.

حسین (ع) و واقعه کربلا رویدادی مربوط به ۱۴ قرن پیش است، واقعه ای از جنس خون و شمشیر، صف آرایی بین حق و باطل، حقی از جنس سلاله پاک ترین انسان روی زمین و خاتم الانبیاء و باطلی از قماش تمام ناپاکی ها و پلیدی ها.

روایت عاشورا در انجیل
«آنتوان ­بارا» محقق و نویسنده مسیحی گفت: حسین(ع) تا پایان دنیا وجدان تمامی ادیان است؛ او می خواست وجدان های غرق در گناه را .......

 


ادامه مطلب ...