انسانیت در اولویت

شما به دنیا آمده اید تا انسانی با ویژگی ها و صفات والای اخلاقی باشید چرا که هیچ چیز بر انسانیت اولویت ندارد و تنها این صفات برجسته انسانی هستند که ما را به عنوان فردی جذاب و دوست داشتنی معرفی می کنند.

 شاید در خیابان، مهمانی یا محل کار دیده باشید که عده ای با پوشیدن لباس های گران قیمت یا شیک یا انواع آرایش ها سعی دارند خود را دوست داشتنی و جذاب نشان دهند اما موفق نمی شوند .

اینها همان گروهی که اولویت خود را از دست داده و فراموش کرده اند به همین دلیل موفقیتی به دست نمی آورند.

با خدا باش پادشاهی کن

با خدا بودن یعنی آرامش و اگر تنها اندکی به خدا فکر کنید یادتان می آید که او سرچشمه همه زیبایی ها عالم است.

 خداوند زیبایی را در سیما،صدا و افکار ها تزریق می کند و حتی اگر زشت ترین صورت دنیا را هم داشته باشیم باز خداوند جاذبه هایی را در وجود ما قرار می دهد که افرادی برای نزدیک شدن به ما ثانیه شماری می کنند.

 بنابراین برای بدست آوردن دل ها، اول مهر خدا را بدست بیاوریم و بدانیم هر کسی رابطه بین خود و خدایش را اصلاح می کند خداوند بین او و مردم دوستی و محبتی ماندگار برقرار خواهد کرد.

متعادل باشید

 تعادل در پوشش ، گفتار، رفتار ، تفکر باعث می شود طیف کسانی که می توانند شخصیت جذاب شما را باور کنند گسترش یابد.

 استفاده از کلمات مثبت، رنگ های روشن و لحن ساده و آرام باعث می شود سطح رنج احتمالی معاشرت با شما کاهش پیدا کند.

بنابراین همواره در یک فضای متعادل حرکت و برنامه ریزی کنید.

 صبور باشید


 کمی به عقب برگردید و درباره شخصیت های صبوری که در زندگی با شما برخورد داشته اند اندکی فکر کنید.

فراموش نکنید عجله با عصبانیت می تواند کامیابی شما را از بین ببرد.

 اگر شخص صبوری باشید این امکان را در اختیار دیگران قرار می دهید که از واکنش های شما نترسند و برای گفتگو یا معاشرت با شما نگران نباشند که صبوری مقدمه رابطه ماندگار است.

 به دنبال نگاه کسی نباشید

 اغلب کسانی که تباه می شوند به دنبال جذب نگاه دیگران هستند پس اجازه ندهید این نگاه ها شما را برنامه ریزی کنند.

چرا که ممکن است روزی جذابیت را ، غرق شدن شما را در دریاچه ای از لجن یا مواد متعفن تعریف بدانند.

 اگر به دنبال خوبی های واقعی و کمال حقیقی باشید همیشه مسیر ترقی روحی و اجتماعی را طی خواهید کرد .

اعتماد به نفس خود را تقویت کنید و بدانید تنها زمانی دوست داشتنی خواهید بود که برای خودتان بپوشید، بگویید ، بشنوید و ببینید اندکی ملاحظه ی دیگران را کنید تا حقوقشان ضایع نشود.

 هدف گذاری کنید
برای برقراری یک رابطه مثبت هدف گذاری کنید.شما نیاز دارید تا زمانی که زنده هستید دیگران را دوست داشته باشید پس سراغ افرادی بروید که برای شما ارزش قائل هستند و رابطه با آنها بی حاشیه است.

خوب باشید
تقریباً همه افراد می دانند خوب بودن یعنی زندگی سالم داشتن، حق کسی را پایمال نکردن، دروغ نگفتن، صداقت و تعامل غیر افراطی و ... طبیعی است .

رعایت این ویژگی ها باعث می شود تا دیگران وقتی درباره تان سخن می گویند شما را انسانی خوب معرفی کنند.
 همین خوب بودن میزان جذابیت راستین شما را افزایش می دهد و بسیاری از این موفقیت های واقعی و معادلاتی که برای کسب موفقیت تعریف می شود تنها در گرو راه حل های بسیار ساده ای مثل خوب بودن است.