همکار ارجمند جناب آقای

 

        وقتی نگاه دلنشین و مهربانت  بر دلهای پاک فرزندان این مرز و بوم می نشیند ، غبار غم را  می زداید. آن گاه که دَم مسیحایی ات بر تارک دل و جانها طنین می افکند جان تازه را به جسم و  روح  تشنگان علم و معرفت می دمد و اندیشه های پاک شان را تا اُفق یقین رهنمون می سازد  همواره بزرگی ها در برابر کرامت روح بلندت ناچیز، و قلم ها در تحریر مقام والایت عاجز و زبان از بیان ان قاصر است

لذا بر خود می دانیم به پاس قدر دانی از حمات شما به پیروی از حدیث:

«مَنْ لَمْ یَشکُر المَخْلوقِ لَمْ یَشْکرِ الخالِق»

تلاش بی دریغتان را ارج نهاده و از شما تقدیر و تشکر نماییم.

آرزوی ما توفیق روز افزون شماست. ایّام به کام و لحظه لحظه زندگیتان بر مدار مهر ورزی باد.