هر چه از خرداد 68 می گذرد دلهای داغدار از غم هجران آن عزیز یگانه ، اندوهناک تر وسرشک نهفته در دیده عاشقان دلباخته او بر دامن بستر دریای گهر جاری تر می گردد.

اس ام اس رحلت امام خمینی, پیامک تسلیت رحلت امام

هر دل شد حجله ای برای غم تو 

هر دیده چو دجله است در ماتم تو

از یاد نرفته ای که دلها با توست

دل نیست مگر دلی که شد همدم تو


تو بودی مظهری از استقامت

کلامت ثابت و بود با صلابت

تو رفتی با دلی آرام به باقی

پیامت ماند ولی جای تو خالی

پیامک رحلت امام خمینی (ره)

بر دل من چو می نهی داغ فراق خود چه غم

هر چه نهی بنه که من سر با رضات می نهم

خون جگر چه می شود، کاسه به کاسه سر به سر

از سر مژه می چکد ، قطره به قطره نم به نم


خدایا این چه غوغایی است اینجا

که گوید با شما درد دل ما

اماما رفتنت آتش به جان زد

نه تنها جان که بر روح جهان زد

ای خمینی ای مسیحای زمان

ای تسلای دل و آرام جان

یاد تو ما را چراغ روشن است
عشق تو همواره در جان و تن است