دیدم که خلایق همه بر گرد تو گردند

برحجر و مقام و قد وبالای تو گردند

سعی است کنارت که همه سعی برآن است

در بین صفا مروه به دنبال تو گردند

سنگی است که بوسیدن آن گشته سعادت

با بوسه به آن در پی آن خال توگردند

اندر عرفات اشک زهجران تو ریزند

قربانی آن چهره زیبای تو گردند

با آه و فغان در پی مادر همه گشتند

با آ ن همه امید به دنبال تو گردند

چون چشم بر آ ن قبه خضرا ء بنشاندند

از حضرت خاتم(ص) همه جویای تو گردند

بین الحرمین باز نگاهی به تو دارند

در خاک بقیع در پی آ ن حال تو گردند

گاهی که روند در نجف شاه ولایت

اندر حرمش باز به دنبال تو گردن

در غربت دوران همگی چشم براهند

درکرب و بلا گاه به دنبال تو گردند

در صحن عمو تشنه لبان باز بگردند

با عشق پی چهر ه چون ماه تو گردند

سرداب کنون عقده گشای دل آنان

گویند در آنجا که بدنبال تو گردند

روح الله ما عمر به راه تو نهاده

یاران غیورش همه دنبال تو گردند

سید علی خامنه ای همچو علمدار

با امت جدت همه دنبال تو گردند

هادی که ندید آ ن گل زیبای حسن(عج) را

تا صبح قیامت پی یاران توگردد


*هادی اصفهانی مقدم