-تربیت کودک را باید چند سال پیش از تولدش و از خودمان آغاز کنیم.

-سعی کنیم بهترین معلم فرزندت باشیم .

-اگر  به فرزندانمان احترام بگذاریم و با آنها رفیق باشیم، امکان ندارد شکاف بین نسلی ایجاد شود

-به فرزندان خود شخصیت دهیم

-به وعده خود وفا کنیم

-فرزند خود را تحقیر نکنیم

-تذکرات را با ملایمت بیان کنیم تا سدی بین ما و فرزندان  ایجاد نشود حضرت علی می فرماید : زیاده روی در ملامت و سرزنش، آتش لجاجت را شعله ور میکند