- ما والدین باید به نحوه رفتار و ارتباط خود با فرزندانشان توجه بیشتری نشان بدهیم.  باید در انتخاب کلمات و نحوه بیان آنها دقت کنیم و بدانیم حرف هایمان مستقیم روی فرزندان تاثیر می گذارد.

-یک جمله ساده ناامیدکننده از سوی  ما والدین می تواند ذهن کودک را مدت ها درگیر کرده و او را سرخورده کند. این نکته را در ذهن داشته باشیم  که واژگانی که آزاردهنده هستند هرگز از ذهن پاک نمی شوند و جبران آن سخت است.

-درست است که گاهی مشکلات زندگی باعث می شود کنترل اعصاب خود را از دست بدهیم و به رفتار و کلماتی که بر زبان می آوریم توجه نداشته باشیم اما سعی کنیم هوشیارانه و با شکیبایی با فرزندان خود رفتار کنیم.

-گاهی ساکت ماندن بهتر از گفتن یک کلمه  آزاردهنده است. در واقع با این نحوه عملکرد به فرزند خود یاد می دهیم چگونه در موقعیت مشابه با ما رفتار کند. سعی کنیم الگوی مناسبی باشیم به خصوص در لحظات سخت و پرچالش زندگی.  با نگفتن این جملات می توانیم موقعیت های ناامیدکننده و نامطلوب را به یک وضعیت مناسب تبدیل کنیم