امام على سلام الله علیه :
عزّت‏‌مندترین عزّت، علم است؛ زیرا معاد و معاش با آن شناخته مى‏شود