در کتاب کافی به نقل از امام رضا(ع) آمده است که فرمود: انجیر بوی بد دهان را از بین می برد، استخوان ها را محکم می سازد، موجب رویش مو می شود و برای درمان بیماری ها با وجود آن نیاز به دارو نیست.
 
میوه انجیر از ویتامین های C،B،A سرشار است؛ خداوند در سوره تین به آن قسم یاد می کند.در تورات نیز از انجیر به نیکویی یاد شده و بوداییان آن را میوه ای مقدس به شمار می آورند و معتقدند که بودا در زیر درخت انجیر به معرفت الهی دست یافت.به گزارش منابع مستند حدیثی، احادیثی درباره فواید انجیر نقل شده است که بخشی از آنها را در اینجا می خوانیم.
 
احادیثی در این باره: در کتاب کافی به نقل از امام رضا(ع) آمده است که فرمود: «انجیر بوی بد دهان را از بین می برد، استخوان ها را محکم می سازد، موجب رویش مو می شود و برای درمان بیماری ها با وجود آن نیاز به دارو نیست.» سپس فرمود: «انجیر شبیه ترین میوه به میوه های بهشتی است.»امیر مؤمنان علی(ع) فرمود: «خوردن انجیر موجب نرمی مزاج می شود و برای بادهای قولنجی مفید است، پس از آن به اندازه بخورید و در خوردن آن افراط نکنید.»
 
در کتاب مکارم به نقل از ابوذر آمده است، روزی برای نبی اکرم(ص) انجیر را هدیه آوردند؛ آن گرامی به اصحابش فرمود: «بخورید، اگر روزی به شما بگویم که میوه ای از بهشت به زمین آمده است در مورد این میوه چنین خواهم گفت زیرا که هیچ تفاله ای ندارد و برای درمان بواسیر و نقرس مفید است.»امام رضا(ع) می فرماید: «انجیر برای درمان قولنج خوب است و از هر میوه ای بیشتر به میوه های بهشتی شبیه است و گازهای متراکم درونی را برطرف می کند.»